Onze projecten

Wij geloven dat de beste manier om een land te helpen is door te helpen met de opleiding. Immers, met de juiste opleiding kunnen de kinderen in de toekomst zelf helpen hun land helpen.

We helpen door te sponsoren, en dat sponsorgeld krijgen wij uit donaties van vele particulieren en bedrijven. We zijn daar heel blij mee. Maar… we willen niet alleen afhankelijk zijn van de giften van u. Liever vinden we een structurele oplossing, waarbij de school bekostigd kan worden vanuit een inkomstenbron anders dan de giften die – laten we heel eerlijk zijn – niet altijd even gemakkelijk zijn te verzamelen laat staan te garanderen. Onze oplossing hiervoor zijn investeringsprojecten, we noemen ze hierbij projecten.

De projecten worden uitgevoerd bij en rondom de school in Nosy Varika, door de ouders van de kinderen op die school. De school is het kloppende hart van de gemeenschap en de ouders zijn meer dan bereid om hun steentje bij te dragen. Zij zijn werkzaam in een van de volgende projecten:

  • De School; onderwijs is de basis voor een goede toekomst
  • De akkers;  We verbouwen onder andere rijst voor eigen consumptie door de kinderen van de school. Overschotten worden verkocht
  • Hygiëne;  De basis voor een gezonde samenleving.
  • Raffia;  We maken raffia producten die we ook weer verkopen
  • De boot;  We hebben een boot die goederen en mensen vervoert over het kanaal.