Nieuws over onze projecten

Schooljaar 2013-2014

Nosy Varika

In het schooljaar 2013-2014 heeft Abecole in Nosy Varika 168 kinderen ondersteund, verdeeld over verschillende klassen. 17 van hen zaten in de laatste klas van de basisschool. Van hen zijn 16 geslaagd en is helaas 1 niet geslaagd, omdat hij werd opgenomen in het ziekenhuis slechts 2 dagen voor het examen.

Sommige ouders waren helaas niet meer in staat om hun kinderen naar school te sturen, omdat er door hen taken in en rondom huis opgepakt  moesten worden (de zorg voor hun jongere broers, het bereiden van maaltijden).

De vereniging gaat nu verder op zoek naar de investeringen om inkomsten te genereren voor de school. Inmiddels hebben we de volgende investeringsprojecten

 • een boot die vaart tussen Nosy Varika en Mananjary
 • we verbouwen honing
 • we verbouwen rijst en andere gewassen. De kinderen eten dit voedsel in de kantine van de school, en wat er overblijft verkopen we
 • De ouders maken ambachtelijke producten, welke ze verkopen. Ze hebben een verkoopstand en ook plaatsen ze producten in Volazara Hotel

Nog meer informatie is hier te vinden, het is een rapport (in het frans) van ASED over onze school in Nosy Varika: Rapport_mission_juillet_2014_ERI

Tana

Abecole heeft in het schooljaar 327 kinderen ondersteund in de omgeving van Antananarivo. 205 van hen hebben een sponsor, maar 122 zijn zonder sponsor. Zijn zijn verdeeld over verschillende klassen basisschool en middelbare school, over maar liefst 21 verschillende scholen.
45 kinderen hebben examens gedaan: 23 voor basisschool, 20 voor middelbare school en 2 voor baccalaureaat.  Hier zijn de resultaten:

Examen Geslaagd Niet geslaag Totaal
CEPE 16 7 23
BEPC 9 11 20
BACC ? ? 2

Het slagingspercentage van de studenten van Abecole is lager dan vorig jaar: dit jaar ongeveer 65% versus 805 vorig jaar. De percentages in de verschillende scholen zijn als volgt onderverdeeld

School Succes Rate

 • FANILO 48%
 • NARTAH 70%
 • POUSSINNA 75%
 • Paul Minault 60%
 • CiTG 55%
 • St Joseph clunny 40%
 • Nog eens 55%

Er is ook goed nieuws: een van onze studenten heeft het hoogste gemiddelde cijfer gehaald van zijn school!

De oorzaak van deze daling ligt vooral in het feit dat een aantal kinderen niet vaak genoeg op school kunnen komen, omdat zij het te druk hebben met het helpen van hun ouders.
Voor dit schooljaar willen 25 leerlingen die moeite hebben met de normale studie graag beroepsonderwijs volgen, vooral in het technisch onderwijs (automonteurs, metaalwerk, houtwerk).